ТЪРСИ

Грамофони Дози

Грамофонът е съвкупност от няколко компонента, всеки от които има решаваща роля и съответна функция, допринасяща за качественото възпроизвеждане на звука.

Функцията на рамото е да поддържа четящата доза в правилната позиция и да се движи навътре към центъра на плочата, като запазва непроменен идеалният ъгъл и позиция. Функцията на четящата игла (наричана доза), която е електромеханичен преобразувател на сигнала, е разчитането на информацията от плочата.
Кабелът, който свързва четящото устройство (дозата) към останалата част от аудио-системата и предава сигнала също може да окаже значително влияние върху качеството на звука, който ще чуете през колоните.